16.2.12

Ново јубилејче

Ако сама не си ги прославувам, никој нема да ми ги прослави моите јубилејчиња.
Жал ми е што речиси целосно си го запоставив овој блог заради полесната комуникација на фејсбук, полесното прикачување фотографии таму, заради секојдневните работни обврски во кои заглавив и заради „стручниот“ блог кој оваа година ќе го завршам и чие јубилејче сега го прославувам.
Значи таму, на: Македонски јазик и литература, како блог на кој ги има речиси сите содржини од наставата по македонски јазик и литература за средно стручно образование, денес го дочекав милиончето. 1 000 000 посетители за блог и не е така малку за година и три месеци. Очигледно е дека тоа им е потребно на нашите ученици. Се што им треба да си го најдат на интернет и да не ги отвараат учебниците. Затоа учебниците користени веќе три години останаа нови :)