12.5.15

Предавници!

Предавници!
Ѓавол што ви плен(ил)ум.
Издајници!
Кој ви тоа станал кум?

Ништо за вас не е важно
ниту нешто ви е тажно
душата ви празна сета
судбина ве чека клета!

Предавници!
Из'ртени од црно семе.
Каинавели!
Изроди од туѓо племе!

Индекс фрли, фаќај пасош
пат под нозе, бегај кодош
доста викаш, што се дереш?
Срамот свој ти не го переш!

Предавници!
Кукли на Џепето славен
Продадидуши!
Изникнати од адски пламен!

Урбани во „долен“ кат
исто исто стоти пат
опинци сме горди наши
газиме по гомна ваши!

Клетници!
Слеп сте вие смрден крт.
Крвници!
Малку ви е само смрт.

А тие па ко Силјан Штркот
со потсмев си го кријат бркот
среќни се што има доказ
бегството им има показ.

Плашливци!
Од далеку сте многу јаки!
Кукавици!
Се ситите на туѓи маки!

Собрани под назив хуман
ќе остават и човек здуман
за граѓански божем права
во торбата си клале глава.

Лицемери!
Продолжена сте рака вие!
Предавници!
На змијата што нозе крие!

В крвта ви е да се сруши
брат со брата да се згуши
за вас време идно нема
само сега да го снема.

Расипани!
До зла ви срж!
Предавници!

Да ве нема – мрш!