24.8.09

Распадот на Македонската Империја (4)

По смртта на Александар Македонски, Македонската Империја била поделена на три дела (или четири?).
Со зелена боја е означена територијата со која ќе владеат Антигонидите (кусо и Антипатридите) - Кралството на Касандар; со светло кафена (Тракија и Мала Азија) е Кралството на Лизимах; со окер е Кралството на Селевк и со сина е Кралството на Птоломеј.
Династијата на Антигонидите владеелa со Царството до 168г.п.н.е. кога по Трите Македонско-римски војни Македонија била поразена.
Селевк и неговите наследници ја зачувале Империјата малку подолго, односно до 63г.п.н.е. кога таа станала Римска територија Сирија.
Птоломеидите во Египет се најпознатата Македонска династија (особено заради Клеопатра) кои потпаднале под римска власт најдоцна, односно во 30г.п.н.е.

No comments:

Post a Comment