12.11.13

ПтицитеПоследнава година целосна преокупација ми станаа птиците. Тоа излезе сосема случајно. Како училиште (СГГУ „Здравко Цветковски“) се вклучивме во проектот Википедија во моето училиште и бидејќи сакав да обработиме една целина, случајно ја одбрав темата за птиците. За нив имаше само неколку статии, па решивме сите статии да ги преведеме и адаптираме за македонската Википедија. Ги опфативме само птиците што се среќаваат во Македонија.
На почетокот тоа беше механичка работа, само превод - нова статија, но откако учениците престанаа да ми помагаат, јас самата напишав околу 200 статии за птиците. 

Така, почнав да навлегувам во деталите околу нивниот живот, особини, пеења, интелигенција и постепено сосема се опседнав со нив. Сега насекаде гледам птици, го препознавам нивниот лет, звук, форма. Почнав да ги сликам и снимам и ми стануваат сè поинтересни.

Минатата година речиси ништо не знаев за птиците. Немав поим дека има толку многу различни видови. До тогаш, сите за мене беа или врапчиња, или чавки, или штркови, или гулаби. Дури сега почнувам да го распознавам големото богатсво на разните видови.
Во списокот на Википедија се статиите за сите видови птици што ги има во Македонија, а кои јас, со мала помош од учениците ги напишавме.

Порано се занимав со риболов, но во рибарењето најмногу го сакав мирот и спокојството што го чувствував седејќи надвор покрај езеро. Никогаш не ми се допаѓало убивањето на рибите. Но, сега, неспоредливо поголемо задоволство ми претставува птичарењето. Повторно сум во природа, повторно во некаков вид на лов, но со камера - а „уловот“ секогаш ми е достапен и можам да си го гледам кога сакам. Оддалеченоста на птиците не овозможува веднаш да се забележат сите нивни детали, но кога ја гледам снимената птица - уживам во сета нејзина раскош на бои, облици, однесувања и звуци. 

Се разбира дека јас сум аматер во врска со птиците и птичарењето, ама моите сознанија и искуства чувствувам потреба да ги споделам, па затоа, тука, во наредните постови, ќе пишувам за разните видови птици во Македонија.

No comments:

Post a Comment