17.9.09

За време на распустот

Кога почна летниот распуст, кога сите професори си отидоа на годишен одмор, некој остана во училиштето и одморот го поминуваше правејќи го ова:за да го добиеме ова:Потоа од ова:

преку ова:

па ова:да го добиеме ова:

Се надеваме дека сите ќе се потрудат што подолго да го зачуваат и одржуваат она што е обновено. Дека учениците нема веднаш сè да испокршат и испошкртаат, а дека наставниците ќе водат повеќе грижа.

No comments:

Post a Comment