19.9.09

Ислам

Во Македонија има две доминантни религии: христијанство и ислам. Од населението околу 33% се со исламска вероисповед -муслимани (Албанци, Македонци, Турци, Роми итн.).

Зборот ИСЛАМ значи „предавање, покорување“ на Бог. Муслиманите веруваат дека Бог ја предал својата Божја реч преку неколку пророци, а последниот од нив е Мухамед. Тој во Коранот ја пренел Алаховата реч.
Првата сура од Коранот, рачно напишана.Петте столба на Исламот се:
1. Шехадет (Сведочење)
Оној кој верува во двете сведоштва:

Нема друго божество достојно за обожување освен Алах и
Мухамед е Божјиот пратеник,
се смета за муслиман.

2. Намаз (молитва)

Најбитен елемент по влегувањето во Исламот е молитвата.


3. Пост


Третиот важен столб е постењето на Месецот Рамазан.


4. Зекат


Сите муслимани кои имаат определено богатсво (над основното за живот) се задолжуваат да делат дел ( 2.5% ) од своето богатство на сиромашните.

5. АџилакОние кои имаат богатство да го сторат тоа, задолжени се да одат да го посетат Каба (најсветото место кое се наоѓа во Мека) во определеното време за молење.

Бидејќи денес завршува Рамазанскиот месец, мало објаснување за оние кои не знаат што е тоа:

Во месецот Рамазан почнала објавата на Коранот како Алахова реч и патоказ на човештвото.

Постот е воспитно исламско средство кое го учи човекот да се совлада себеси и своите зли наклоности, кој развива сомилост и дарежливост, учи на храброст и издржливост.
Дефиниција на постот гласи: Воздржување од јадење, пиење, пушење, интимен однос од пред зора па сè до заоѓање на сонцето, со цел постигнување на Алахово задоволство и награда.
Да сте здрави и живи, среќни и духовно богати!
На сите муслимани им го честитаме Бајрам!
No comments:

Post a Comment