7.2.11

За Ханс Лотар Штепан

(Абе, кога ќе тргне на лошо - тргнато е.)
Почина Ханс Лотар Штепан, авторот на книгата „Македонскиот јазол“.
Тој беше прв германски амбасадор во Македонија, но многу повеќе човек кој со книгата, но и со интервјуата и чекорите што ги правеше, амбасадор на Македонија во Европа и светот. 
Во книгата „Македонскиот јазол“ објави документи за Македонија од германското Министерство за надворешни работи во периодот од Берлинскиот конгрес 1878 до Првата Светската Војна 1914 год. Покрај документите, со своите остроумни забелешки - тој им го определи местото на сите земји на Балканот, каде секако има место и за Македонија, и тоа значајно место! Со неа - тој не само што ја кажа вистината пред Европа, туку уште поважно - им ја покажа на Македонците (на кои секогаш некој друг од страна треба да им потврди дека постојат)!

Ханс Лотар Штепан си го кажа своето - но го кажа пред сите:

„Убеден сум дека сите историчари се согласуваат дека ако сакате да ја сфатите денешната политичка ситуација, морате да навлезете во историјата. Оваа историја докажа она што јас го проверив, на пример, дека Грција пред 1912-’13-тата никогаш не ја поседувала македонската територија. Ни во античко, ни во римско време, ниту во словенско време, ни за време на Отоманската империја - само по прекршувањето на меѓународниот закон во 1912-’13-тата за време на Балканските војни, заедно со Бугарија, Србија и Црна Гора. Тие ги окупирале и ги припоиле Македонија, Тракија и Епир. Во основа, Грција ја украла македонската територија, зашто ова било против меѓународниот закон.
.......
Оваа историска врска е целосно независна од правото на Македонија за самоопределување. Сите народи во светот го имаат тоа право, така и Македонија може сама да решава за својот идентитет, за своето име. Никој не треба да се меша. “

(секогаш јасно и отворено на страната на Македонија)

Македонија му оддаваше признанија на Штепан, „Блаже Конески“ од МАНУ, наградата „Крсте Петков Мисирков“ како и повеќе плакети и признанија за високи достигнувања. Но, и тоа е малку!
Почивај во мир - голем пријателу на Македонија!


No comments:

Post a Comment