28.11.09

Курбан бајрам

Курбан Бајрам, трае 4 дена (10-13 зулхиџет, односно дванаесеттиот месец според арапскиот календар) и се вика „празник на жртвата“ затоа што тогаш се принесува жртава - курбан, обично овни и им се делат на сиромасите.
На првиот ден од празникот се изведува молитвата за Бајрам - Бајрам намаз, со која верниците бараат милост од Алах.
Карактеристично за овој празник е принесувањето жртва - курбан која има симболика на приближување кон Бога.
Обичајот го изведуваат сите кои имаат можност за тоа. Оние кои принеле жртва, потоа раздаваат од месото на сиромашните, соседите и роднините. На овој ден се крунисува аџилакот на аџиите кои отишле да се поклонат на Светата Ќаба во Мека.
Бидејќи сите колеги и ученици муслимани сакаа порано да си одат од настава и да си купат нешто пред паразникот, јас им го нареков овој „шопинг Бајрам“ (модерна верзија).
А, во понеделник, ќе се сладиме повторно со баклавите...

No comments:

Post a Comment