12.5.10

Маркови Кули - Прилеп

Да ми простат битолчани, ама Прилеп станува поубаво и поинтересно место за посета.
Веќе еднаш пишував за Прилеп и сега не би се повторувала, но за Маркови кули ќе се надополнам.
Маркови кули - Markovi kuli
Коментарот на учениците по екскурзијата беше: „Не видовме никакви кули, само камења“. Се разбира дека не видоа, зашто само десетмина се качивме до врвот, а останатите се растурија по Рамништето, едвај се качија до врвот Тапанче од каде не се гледа речиси ништо. 
Маркови кули Рамниште - Markovi kuli

Но, и камењата што ги видоа не е малку, бидејќи тие претставуваат една интересна рељефна структура. Теренот е составен од метаморфни карпи-гнајсеви кои се пробиени од помладите гранити-гранодиорити. Според современите геохронолошки испитувања, гранитите интрудирале пред околу 300 милиони години во постарите гнајсеви, чија старост е проценета на околу 700 милиони години.
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep

Во тој интересен и необичен амбиент, според археолошките истражувања живот имало уште во неолитот, потоа во антиката, во средниот век, па до денес - но спуштен во котлината - прилепен до стариот град. Според едно предание запишано од Марко Цепенков, градот така го добил своето име - се прилепил до градот на Крали Марко (а според друго предание името потекнува од прилеб - каде се правело леб).
Трите бедемски појаси се доказ за долготрајно живеење на ридот, почнувајќи од македонистичкиот (хеленистичкиот) период, византискиот, па се до доаѓањето на Османлиите. 
Маркови кули Прилеп Долен бедем - Markovi kuli Prilep
Најголем развој градот доживува во времето на Крали Марко, но започнал да расте во средниот век, со градењето на бедемот кај Чардак околу 10 век, па потоа со градењето и на останатите ѕидини утврдувајќи се од сите страни. 
Маркови кули Прилеп мапа - Markovi kuli Prilep
Тука дошол и Самоил засолнувајќи се од разурнувачките војски на Василиј Втори, но не успеал да го одбрани и продолжил со повлекувањето кон Беласица.
Во 12. -13. век ова место било средновековен град со сите нишани. На граничните масиви од ридот Маркови Кули бил сместен утврдениот град со акропола или таканаречениот Горен град лоциран на највисоките точки од Маркови Кули. Тука биле сместени војската и командантот на градот. Долниот град опфаќал два одбранбени појаса, кои го зафаќаат просторот Средкули и Рамништето. Тука била сместена цивилната управа на градот, и на крајот цивилите и слугите кои ги опслужувале воените и цивилните чиновници. Во подножјето на Маркови Кули било сместено подградието - Варош, отворената населба каде секоја година на празникот Митровден се одржувал панаѓур.
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep

Со доаѓањето на Османлиите животот во Горниот град сосема замира, но во подножјето на ридот се формира нова селска населба која подоцна прераснува во современ град - Прилеп.

Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep

Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
Маркови кули Прилеп - Markovi kuli Prilep
P.S. Се надевам дека откако ќе ги видат сликиве, на сите што не се качија до горе, ќе им биде криво.

No comments:

Post a Comment