8.12.09

Дали глаголицата е првото словенско писмо?

Официјалната наука тврди дека глаголицата е првата словенска азбука и дека е создадена по теркот на грчкото писмо.

Јас, воспитана во духот на „Македонче“ (нешто мало, безвредно, безначајно, споредно); како и сите Македончиња слепо верував во она што беше напишано во учебниците, во весниците и кажано на телевизија.

Дека Словените дошле од зад Карпатите отсекогаш ми било многу чудно и несфатливо, но штом Тито & компани така викаат - така мора и да биде. Но, од пред две години, благодарение на НЈС (кратенка од: нашиот јужен сосед) јас почнав да ги отварам моите широко затворени очи! Почнав на работите да приоѓам (колку што можам) со повеќе логика, со читање неутрална литература, со повеќе интуиција и исконски чувства, отколку со слепа верба. Сега ставам прашалници на се она кое сум го прифатила (особено од историјата) без да размислам. Сакам се да преиспитам и да проанализирам без предрасуди и со своја глава. Можеби ќе лутам во своите теории и сфаќања, но секој ден ми носи нови сознанија и нови искуства.

Главни прашања што си ги поставувам се:

што се Словени,

кои се Словените - потеклото на името, другите имиња по кои се препознаваат,

од каде (навистина) потекнуваат Словените,

прајазикот на Словените,

писменоста на Словените и др.
Да се вратам на глаголицата. Кога студирав (на Филолошкиот факултет) ги истражував сличностите меѓу глаголицата и грчкото курзивно писмо. Освен заобленоста на буквите што е одлика на секое ракописно писмо други сличности не можев да најдам. Но, си мислев дека во мене е грешката, дека „големите умови“ тоа го согледале, ама сега јас сум глупичка па не можам да видам сличност. И баталив! Си прифатив дека штом во учебникот пишува дека е така - мора да е така! (Споредете и сами: Глаголица и грчко курзивно писмо.)

Сега, дваестина години подоцна гледајќи ги камењата (и другите артефакти) од Македонија, ни најмалку не верувам во „научната“ вистина. Која е таа наука и што е тоа што сака да ни го наметне? Повеќе личи на политика отколку на наука со здрави докази. Тоа е она што го сакаат и го велат нашите јужни соседи - историјата е веќе напишана и ништо не смее да се менува? Бљак.

Кога за првпат ја видов фотографијата на каменот (карпата) од Осинчани, останав без текст. Што е ова? Кој го напишал и кога? Вистина ли е стар 5,6,7 илјади години? Ако е така, како може сите да ги затвораат очите? Па тоа се букви како нашите денешни. Зборови слични со нашите денешни. Зарем тоа не покренува прашања?

Печатите од Говрлево го говорат истото. Дека на оваа територија луѓето говореле јазик кој е сличен на нашиот денешен (нека биде словенски), дека имале писмо многу слично на нашето денешно, дека имале високо развиена цивилизација.

Јас не знам по што трагаат денешните македонски научници, по што трагаат археолозите и дневната политика. Но, овие артефакти логично ми покажуваат дека оние што денес се нарекуваат Словени живееле на оваа територија уште пред 7 - 8 илјади години.


Но, зошто Кирил создал азбука која не е слична со кирилицата кога таа очигледно веќе постоела? (Кирилицата од Руен.)

Според мене, еве зошто: Константин Филозоф - Кирил бил официјален мисионер на Византија и ја застапувал нејзината политика. Затоа сигурно ги слушал советите и упатствата кои му биле дадени.

Азбука слична на глаголицата исто така веќе постоела. За автор на таа азбука се смета Етик Истер кој бил Скит. Бугарскиот историчар д-р Божидар Пејчев ја разработува оваа теза. Во врскава погледнете ја и азбуката на Етик Истер и ставовите на Пејчев (на бугарски јазик). Теоријата на Пејчев е дека Скитите се Словени и Истер како таков ја создал првата словенска азбука. Да, тој се служел со азбука, но никаде нема докази дека пишувал на прасловенски јазик. Таа азбука ја раширил Св. Јероним во Далмација. Според местото каде се наоѓала Мала Скитија (денес Добруџа - северисточна Бугарија) мене ми изгледа дека Скитите имаат врска со туркстански племиња, а таа азбука многу повеќе наликува на ерменската отколку на глаголицата од подоцнежниот период (од Кирил).

Од ова е очигледно дека на територијата населена со Словени (од Солун до Панонија) постоеле повеќе азбуки, но не биле официјални бидејќи не постоела држава. Велика Моравија (првата словенска држава) го барала токму тоа - да го официјализира својот јазик, во својата официјална словенска држава.

Кирил познавал многу писма (азбуки) и сигурно ја знаел веќе постоечката азбука која најчесто се употребувала на територијата на Македонија (денес наречена кирилица). Но, за да направи политички баланс ја „создава“ глаголицата која надворешно личела на официјалното византиско писмо (грчкото курзивно), и слична на азбуката на Етик Истер која веќе им била позната на луѓето од Панонија и Моравија.
Но, колку и да се трудела Византија (и грчката пропаганда) да ги наметне своите културни наследства и азбука која божем тие им ја дале на Словените, сепак многу брзо старата азбука (веројатно малку модернизирана во Преславската книжевна школа) повторно нашироко почнала да се употребува во тогашната Голема Бугарија каде во целиот западен дел живееле Словените, Македонците. Според сите текстови (докази) јасно е дека глаголицата немала долг век на траење и дека кирилицата повторно си го нашла својот пат. Тоа било азбука која одамна сите ја познавале на оваа територија и затоа толку брзо ја истиснала глаголицата.

No comments:

Post a Comment