30.9.10

Патување низ Македонија - Охридско Езеро (Извори Св. Наум)

Охридското Езеро е старо околу четири милиони години, настанато со тектонско поместување на почвата. Денес само Тангањика во Африка и Титикака во Јужна Америка може да се споредуваат по старост со нашето Охридско Езеро.
Според начинот на создавање е интересна реткост – настанато е со вертикално пропаѓање на почвата, како Бајкалското Езеро во Сибир, и со него споделуваат сличен ендемичен растителен и животински свет.
Со својата единствена флора и фауна Охридското Езеро е еден од најголемите биолошки резервати на Европа. Во него се зачувал прастар жив свет кои во други места воопшто не постои или се зачувал во фосилна форма.
Во езерото има 17 вида риби кои им припаѓаат на три групи: пастмки, бели риби и јагули.. Десет видови од охридските риби се ендемични (најпознати се пастрмките летница и белвица).
Бистрината на водата е вистинска реткост и е 22 метри, за што помагаат бројните подводни изворчиња сместени долж источниот и јужниот брег. Најголемиот број извори се подземни притоци од Преспанското Езеро кое се наоѓа на поголема надморска височина, и е исто така создадено со тектонско поместување на почвата.
Најпознати извори се Студенчишта, попознати како Билјанини извори, но поживописни се изворите кај Свети Наум кои излегуваат од варовитите спили во подножјето на планината Галичица.
Најпрвин водата се собира во езерце со две островчиња, прекрасно уредени со кафеани и гости кои уживаат во убавината на природата...

извори Св. Наум - St. Naum
извори Св. Наум - St. Naum

извори Св. Наум - St. Naum

извори Св. Наум - St. Naum

извори Св. Наум - St. Naum
извори Св. Наум - St. Naum
извори Св. Наум  Охрид - St. Naum
извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

а потоа водата преку куса брза рекичка се влева во Охридското Езеро.
извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

Овие извори се една реткост во Македонија и во друг поглед. Не сум сретнала до сега нешто кај нас така да се чува како овие извори. Пловење по езерцето е дозволено само со чамци без мотор, водата не се загадува со ништо...

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

рибите не смеат да се ловат, па затоа си пливаат без страв од никого...

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum
 Убавината на изворите е во кристалната студена вода, во проѕирноста и одблесокот...
Преубавата природа просто морала уште еднаш да се појави - и горе и долу - за да ве обземе од сите страни...
извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

извори Св. Наум  Охрид - St. Naum

No comments:

Post a Comment