21.9.10

Патување низ Македонија - Дебарско (Манастирот Рајчица)

Веднаш пред влезот на Дебар се наоѓа селото Рајчица, кое брои 10 жители...
Рајчица - Rajcica
Рајчица - Rajcica
Рајчица - Rajcica
Рајчица - Rajcica
Рајчица - Rajcica

Селото навистина е во изумирање, но за среќа манастирот (женски) е спасен и сега е еден од најубавите во Македонија.
За него може да прочитате на повеќе места: во Википедија, од Археоблогот, па да не се повторувам, тука ќе ставам само неколку фотографии што ги имам од манастирот и од надворешноста на црквата Св. Ѓорѓи Победоносец.
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica
Манастирот Рајчица - Rajcica

No comments:

Post a Comment