20.3.10

За туѓите пропаганди во Македонија

Пренесено од постар блог:

Во учебниците по историја и македонски јазик кога се разработува периодот на Балканските војни, како и Првата и Втората светска војна често се зборува за туѓите соседски пропаганди во Македонија. Од тие учебници никогаш не сум можела да сфатам како навистина изгледале тие пропаганди, во што се состоеле и на кој начин дејствувале. Бидејќи истата реченица се повторува во сите учебници на ист начин тоа станува фраза „туѓа пропаганда во Македонија“ која сосема го губи своето вистинско значење.
Дел од она што навистина се случувало можеме да го почувствуваме само во белетристиката на нашите автори. Пропагандата и притисокот врз македонското население на многу суптилен начин се прикажани на пример во „Пиреј“ од Петре М. Андреевски, „Крпен живот“ од Стале Попов, како и во приказните на прадедо ми. Во тој период на прадедо ми неколкупати му го менувале презимето. Бил Тевдо од Аврама, па како дошле Бугарите го прекрстиле во Тевдо Аврамов, потоа Србите го прекрстиле во Тевдо Аврамовиќ, кус период бил албански Тевдо Аврами, за потоа да завртат уште еден круг - Србите, па Бугарите. Конечно, по Втората светска војна го прашале човекот како сака да се презива - и од тогаш по сопствена волја станал Аврамовски. (Ова е истиот мој прадедо кој рекол дека од ова нашево нема ништо поубаво).
Ако ја погледнеме актуелнава политичка ситуација и односот на нашите соседи кон Македонија веројатно подобро ќе можеме да ги разбереме и пропагандите во минатото. Денес соседите бесрамно, пред целата светска јавност ни оспоруваат се! Тие ни кажуваат што сме, тие ни кажуваат што не сме и што треба да бидеме, тие ни кажуваат каква била нашата историја, тие ни кажуваат како треба да се однесуваме, што да мислиме и што да чувствуваме!!!
А бидејќи ние тоа не го сакаме тие применуваат модерна сила наречена ВЕТО! Грчко вето, бугарско вето, и најпредавничкото - внатреалбанско вето! Македонски Албанец бара од соседна држава на својата држава да и се стави вето! Ве молам! Колку сака нека биде заради сопствена промоција - тоа е целосно предавство! (И верувам дека има поддршка од голем број Албанци од Македонија).
За жал, нема мир за Македонија и Македонците.

No comments:

Post a Comment