25.1.10

За Тоше

Само умрените може да станат бесмртни...
Тоше, не заборавам дека ти (мене, воспитана во комунистичко-атеистички дух), ми покажа што е Бог. Бог, во кој јас отсекогаш силно сум верувала. Ти ми го покажа Бог, кој ја соединува целата љубов, добрина и човештина. Бог кој простува, Бог кој помага, Бог кој дарува. Таквиот Бог е во тебе и е во секој од нас.

No comments:

Post a Comment