21.4.10

Мајка Тереза - уште еден бренд на Македонија

Покрај Јустинијан, за рекламирање на Скопје и Македонија, секако треба да се форсира Мајка Тереза.

Мајка Тереза е личност за која ретко кој во светот не слушнал. Таа е единствениот македонски Нобеловец, жена, која целиот живот им го посвети на сиромашните, болните, отфрлените од општеството, која неуморно му се посвети на хуманизмот поради што е прогласена за светица.

Да повторувам овде која е Мајка Тереза навистина е бесмислено, бидејќи за разлика од целосното запоставување на Јустинијан, за Мајка Тереза сепак нешто е направено: Спомен-куќата во центарот на Скопје, која за една година ја посетиле 80 000 луѓе, и официјалната интернет страница на куќата со доста информации.

Но, и тоа некако е недоволно.

Не знам зошто, ама кај нас сите работи не се како што треба. Никој жив не ја поврзува Мајка Тереза со Македонија, па ни самите Македонци. Ако некој почитувач на оваа голема хуманитарка има желба да дојде во нејзиното родно место - за тоа ќе треба „дебело“ да се помачи. Сајтот и Спомен-куќата никако не се поврзани со Македонија. Тоа, како да лебди во некој непознат простор без почеток и крај, без место и корен.

Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека сè треба да има некаква хиерархиска подреденост. Линкови кои ќе се движат од горе надолу и од долу нагоре. Ако некој се заинтересира за Македонија - мора да има централна база на податоци (сајт) од каде може да допре до сè што е интересно за нашата земја. На Википедија има нешто такво: порталот Република Македонија, но таму нема линк до Спомен-куќата на Мајка Тереза, до другите официјални страници (иако ретки) на археолошките наоѓалишта во Македонија, до неофицијални, но квалитетни блогови итн. (Секако, тука ниту со еден збор не е спомнат Јустинијан, а за доаѓањето на Словените се раскажува на долго и на широко.)

А и обратно - на страницата на Спомен-куќата на Мајка Тереза не се спомнува Македонија, а за некаков линк не станува ни збор. (Затоа сè ми лебди - без корени.) Па, каде се наоѓа таа Спомен-куќа? Според мене, страницата треба да биде обоена македонистички, да ги има сите наши бои и симболи, карти, мапи (има една колку за лек) - за кога ќе се отвори - веднаш да се знае за што станува збор - а не дека е тоа само една необична зграда во некојси зафрлен град некаде на земјината топка...No comments:

Post a Comment