14.1.10

Свастика - коловрт: вечни да сме, со среќа

Кога го прашале Конфучие: „Што би направил прво кога би дошол на власт?“ тој рекол: „Прво што би сакал да направам е да им го вратам првобитното значење на буквите (симболите)“.
По повеќе од шест децении (од завршување на Втората светска војна) време е за рехабилитација на свастиката.
Свастиката (кукастиот крст) кај нас сè уште се поврзува само со Хитлер и фашизмот.
Но, тој симбол има длабоки корени во минатото. Се смета дека е ариевски знак кој означува вечен живот, единствена животна сила, вечно таинствен, непознат, никогаш умирачки животен дух на вечно пулсирачкото Големо срце на кој е заснована целата вселена.
Зборот „свастика“ потекнува од санскритот, од зборовите:„су“ што значи „добро, прекрасно“ и „асти“ што значи „е, да биде, (јест, на др. сл. јазици)“. Во буквален превод: „добро е“. Како симбол, тој ја добил и наставката - ка за означување на нешто мало (деминутивна наставка која и денес ја има во нашиот јазик) и значи „среќа“, и предмети што носат среќа. Односно, во буквален превод: среќичка.
Се среќаваат најразлични форми, а и називи за свастиката (коловрат, свет дар, сонцеврат, агни, сончев крст, перунов цвет, боговник, сварожич, јароврат, одолен-трева, родимич, чароврат итн.). Во Македонија го викаме коловрт.
од Про-свасикаод тука.
Историјата на симболот навлегува во длабокото минато на палеолитот. Најстарите пројави на свастиката се датирани 10- 15000 г.п.н.е., а се среќава кај многу народи: келти, германи, словени, етрурци, скити итн., а во една своја варијанта и кај античките Македонци.
Еден од првите, најстарите артефакти на кои се распознава издлабена еден вид свастика е бразлетна од мамутска коска пронајдена во Украина.
Од 7-6000г.пн.е. на глинени печати се среќава свастиката во Анатолија и Месопотамија.
Во древна Индија и кај Буда, односно Будизмот.
Од 5500-3000 г.п.н.е. има артефакти од познатата триполска култура, исто така од Украина, глинени садови со нацртани свастики.

Божицата Атина на својот штит, а често и на облеката го има симболот на свастиката.
Кај Словените кај богот Перун ја има свастиката
го има и кај Апачите
кај Баскитеи кај многу други.
Во Македонија, симболот исто така има длабока историја. Го среќаваме во неколку варијанти. Класичната, четириаголна, која ја има на мозаиците на Плаошник, и уште покласичната: Македонска, која ја има на секој чекор.
Кога пред еден месец бев на Кале, фрлени на земја ги видов овие мермерни плочи:
Тука има неколку симболи кои ги среќаваме во Македонија, меѓу кои и коловртот.
Коловртот го има на античкомакедонските штитови...но, и на многу други места... на камен, на мермер, на бронза, во пештери и во цркви...(во Св. Спас, пред гробот на Гоце Делчев)(реконструкција на старата плоча во Водоча).
Симболот на вечноста сигурно е поврзан со вселената. На нашето небо може да се види ова, па затоа некои сметаат дека симболот потекнува од тука.

Како и да е, симболот секогаш означувал нешто убаво, вечно, додека Хитлер не го уништил земајќи го за свое обележје.

2 comments:

  1. sto e so komentarite?

    ReplyDelete
  2. Аааааааааааааааааааа така значи!!!

    ReplyDelete