4.2.10

За Гоце

4 февруари - роденден на Гоце.
И тој водолија, па затоа е јасно зошто светот го гледал ко поле (ливада, нива, или што ли беше) за културен натпревар меѓу народите.
Иако нема врска со неговиот роденден, туку со неговата смрт, интересен ми е написот во London Times - New York Times од мај 1903 во кој убаво си пишува чиј водач загинал и кој го предал. Како што можам да прочитам, таму никаде не се споменува Бугарија (ниту Србија), а шпионот е секогаш истиот.

No comments:

Post a Comment